Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Menkars Svarta Ros

RPG system: Coriolis - The Dark Between The Stars
Participants: 1 GM

By

✏️Rickard Antroia

Description

Vår passagerare var den sista att nå staskammaren. Hon såg blek och kallsvettig ut. Vackra ringar med ädelstenar på darrande händer. Helig färg som inte mäktar med att dölja ett oroligt ansikte. Vem är hon? En dabaransk pilgrim med birr nog för att hålla vårt skepp borta från fordringsägarnas giriga händer ännu en cykel. Enkel resa från Kua till Menkar. Samtliga hopp betalda. De rika vet allt hur de kan köpa sig Ikonerna nåd – men i slutändan är det vi, Horisontens slavande gastar, som får betala notan.

"Menkar är det förtappade systemet vid Horisontens ände. För hundratals år sedan ansågs den skogsbeklädda planeten vara ett yngre syskon till Kua på grund av sin värdefulla skatt. Båda planeternas floddeltan slingrar sig fram genom lummiga skogar, runt höga platåer, för att sedan omringa var sin uråldrig stod – de enda kända Monoliterna bland den Tredje horisontens stjärnsystem. Men det vilar en förbannelse över Menkar och dess Monolit är idag ett lutande, sprucket monument över människans högmod – en varning från Ikonerna, men också ett eftertraktat resmål för hängivna pilgrimer och vetgiriga arkeologer."

Scenariot utspelar sig år CC62. Firandet av den första triaden och Grundandet har precis ebbat ut och livet i Horisonten återgår till sin sedvanliga strävan.

Spelarna är den djupt skuldsatta besättningen på ett illa åtgånget skepp. Behovet av reparationer och underhåll, samt de aldrig sinande avbetalningarna, är bilan som hänger ovanför deras huvuden. Oavsett deras vanliga typer av uppdrag så befinner de sig nu i en situation där birr är viktigare än allt, och just birr är det som deras nya uppdrag för med sig – tillräckligt för att betala av deras skulder under en hel cykel.

Played at

GothCon XLIII (2019)
Nordsken (2019)


Send corrections for this page