Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Hämndens kalla rätt

Front page for Hämndens kalla rätt

RPG system: Eon
Participants: 1 GM, 4-6 players

By

✏️Martin Pettersson
OrganizerMartin Pettersson

Download

PDF Scenariet (0,7 MB)

Description

Adelsföljet red i sakta mak längs vägen, och de enstaka grupper ofrälse de mötte eller passerade klev respektfullt åt sidan för att underlätta riddarens och hans sällskaps färd.
”Solen är på väg ner, vi borde söka nattläger.” mumlade Magister Calixtus under sin huva.
”Säger du det, gamle man?”svarade riddare Aginor Sexte av den Svarta Liljan.
”Om vi håller den här farten hinner vi gott fram ikväll!”
”Jag håller med ärade magistern, käre make.”inflikade riddarfru Selna mjukt. ”Det är opassande att slinka in i sin herres borg i mörkret, likt andra landstrykare. Särskilt för hans främste riddare.”
”Dessutom har jag hört folk tala om mörka ting som drabbat grevens land på sistone, skogarna och markerna är inte trygga efter mörkrets inbrott.” Vaktkaptenen Kire gav sin herre ett ögonkast vid de orden. ”Stråtrövare som inte fått veta sin plats, inget mer.” svarade riddaren. Ögonen smalnade när de föll på den gamla borgruinen som avtecknade sig mot skymningshimlen, nedbrunnen sedan många år.
”Vid Daaks helgon, de skall sona tusenfalt, det svär jag på.”
Vilda ögon följde gruppens färd från skogens skuggor.

Välkomna till Consaber, ni äventyrliga. Något är ruttet i grevedömet Larna och rollpersonerna dras in i omvälvande händelser som hotar skaka länet i dess grundvalar.

Played at

GothCon XXX (2006)


Send corrections for this page