About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Earl Grey

Front page for Earl Grey

RPG system: NeoTech
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Michael Bjurshagen
✏️Robert Bjurshagen
OrganizerMichael Bjurshagen
OrganizerRobert Bjurshagen

Download

PDF Handouts [Swedish] (10 MB)
PDF Characters [Swedish] (8.9 MB)
PDF Scenario [Swedish] (19.1 MB)

Description

Diarienummer: 520910-01527

2052-09-10 14.23:07 GMT

Från: Jose Santana <j.santana@hq.europe.interpol.org>
Till: Ross Knight <r.knight@mars.interpol.org>
CC: Renate Green <r.green@mars.interpol.org>
Jerry Lions <zaphod@mars.interpol.org>

Order
Bege er till gruvstationen Earl Grey på asteroiden j551c för att utreda interpolagent Alfred Tilmans död. Tilmans kropp påträffades utanför gruvstationen 2052-09-10 11.10 GMT av två tekniker som gjorde en rutinkontroll av stationens solceller. Lipton Steel Inc., som äger gruvstationen, gjorde en egen medicinsk och teknisk undersökning och kom [fram till att] A.T:s död var en olyckshändelse. Vi är dock inte nöjda med deras utredning och er uppgift blir att fastställa agent Tilmans dödsorsak och utreda vad som låg bakom hans död. Jag bifogar rapporten från Lipton Steel Inc.
Lipton Steel Inc. har garanterat oss fullt stöd på Earl Grey och ni har fulla befogenheter enligt FN-stadgan, 7:e kapitlet, §§ 1-21.

Ni har platser bokade på transportskeppet "Sleipner" som avgår 2052-09-10 20.00 GMT från Marsomloppsbana mot asteroid j551c.

Jose Santana, C Andra Direktoratet

Bilagor
1. Utredning av dödsfall, Alfred Jonathan Tilman
2. Teknisk rapport
3. Obduktionsrapport

Played at

LinCon (1998)
FriCon (2004)

TriviaSend corrections for this page