Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Earl Grey

Vorderseite für Earl Grey

System: NeoTech
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Von

✏️Michael Bjurshagen
✏️Robert Bjurshagen
OrgaMichael Bjurshagen
OrgaRobert Bjurshagen

Herunterladen

PDF Handouts [Schwedisch] (10 MB)
PDF Rollen [Schwedisch] (8,9 MB)
PDF Szenario [Schwedisch] (19,1 MB)

Beschreibung

Diarienummer: 520910-01527

2052-09-10 14.23:07 GMT

Från: Jose Santana <j.santana@hq.europe.interpol.org>
Till: Ross Knight <r.knight@mars.interpol.org>
CC: Renate Green <r.green@mars.interpol.org>
Jerry Lions <zaphod@mars.interpol.org>

Order
Bege er till gruvstationen Earl Grey på asteroiden j551c för att utreda interpolagent Alfred Tilmans död. Tilmans kropp påträffades utanför gruvstationen 2052-09-10 11.10 GMT av två tekniker som gjorde en rutinkontroll av stationens solceller. Lipton Steel Inc., som äger gruvstationen, gjorde en egen medicinsk och teknisk undersökning och kom [fram till att] A.T:s död var en olyckshändelse. Vi är dock inte nöjda med deras utredning och er uppgift blir att fastställa agent Tilmans dödsorsak och utreda vad som låg bakom hans död. Jag bifogar rapporten från Lipton Steel Inc.
Lipton Steel Inc. har garanterat oss fullt stöd på Earl Grey och ni har fulla befogenheter enligt FN-stadgan, 7:e kapitlet, §§ 1-21.

Ni har platser bokade på transportskeppet "Sleipner" som avgår 2052-09-10 20.00 GMT från Marsomloppsbana mot asteroid j551c.

Jose Santana, C Andra Direktoratet

Bilagor
1. Utredning av dödsfall, Alfred Jonathan Tilman
2. Teknisk rapport
3. Obduktionsrapport

Hier gespielt worden

LinCon (1998)
FriCon (2004)

ExtrainformationenKorrektionen für diese Seite einschicken