Alexandria

Om Alexandria
Skicka in rättelser
Kontakta oss

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Jost-spelet
Bloggflöden

Priser

In English

Integritetspolicy
Logga in:
Välj språk:

dadeennbsv

Earl Grey

System: NeoTech
Deltagare: 1 SL, 4 spelare

Av

✏️Michael Bjurshagen
✏️Robert Bjurshagen
OrganizerMichael Bjurshagen
OrganizerRobert Bjurshagen

Beskrivning

Diarienummer: 520910-01527

2052-09-10 14.23:07 GMT

Från: Jose Santana <j.santana@hq.europe.interpol.org>
Till: Ross Knight <r.knight@mars.interpol.org>
CC: Renate Green <r.green@mars.interpol.org>
Jerry Lions <zaphod@mars.interpol.org>

Order
Bege er till gruvstationen Earl Grey på asteroiden j551c för att utreda interpolagent Alfred Tilmans död. Tilmans kropp påträffades utanför gruvstationen 2052-09-10 11.10 GMT av två tekniker som gjorde en rutinkontroll av stationens solceller. Lipton Steel Inc., som äger gruvstationen, gjorde en egen medicinsk och teknisk undersökning och kom [fram till att] A.T:s död var en olyckshändelse. Vi är dock inte nöjda med deras utredning och er uppgift blir att fastställa agent Tilmans dödsorsak och utreda vad som låg bakom hans död. Jag bifogar rapporten från Lipton Steel Inc.
Lipton Steel Inc. har garanterat oss fullt stöd på Earl Grey och ni har fulla befogenheter enligt FN-stadgan, 7:e kapitlet, §§ 1-21.

Ni har platser bokade på transportskeppet "Sleipner" som avgår 2052-09-10 20.00 GMT från Marsomloppsbana mot asteroid j551c.

Jose Santana, C Andra Direktoratet

Bilagor
1. Utredning av dödsfall, Alfred Jonathan Tilman
2. Teknisk rapport
3. Obduktionsrapport

Spelat på

LinCon (1998)
FriCon (2004)

TriviaSkicka in rättelser om den här sidan