About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Agnus Dei - Guds Lamm

RPG system: Ars Magica
Participants: 1 GM, 4-6 players

Organized by

Wäsby Wäringa Garde

By

✏️Magnus Hübner

Description

"Det stod klart att djävulen var verksam i byn. En svart tupp hängde upp och nedvänd från ladugårdens takbjälkar. Den svarta katten sprang morrande omkring på golvet och hoppade uppåt för att kunna sätta tänderna i det som ännu var kvar av tuppens ömkliga kött. blod var spritt över ladan och lukterna av hö, rökelse och död överväldigade mitt sinne."
- Den svarta tuppen och den svarta katten! Den Ondes mest nesliga redskap! Detta onda måste uppsökas för att, med Guds och den Heliga Inkvisitionens helgade hjälp, rena denna by. Med eld om så är nödvändigt!
Munkarna bävade och flera gjorde korstecknet. Vad skulle vänta dem i denna by av outsägliga fasor?

Played at

UppCon '96 (1996)


Send corrections for this page