Alexandria

Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Välj språk:

dadeennbsv

Agnus Dei - Guds Lamm

System: Ars Magica
Deltagare: 1 SL, 4-6 spelare

Arrangerat av

Wäsby Wäringa Garde

Av

✏️Magnus Hübner

Beskrivning

"Det stod klart att djävulen var verksam i byn. En svart tupp hängde upp och nedvänd från ladugårdens takbjälkar. Den svarta katten sprang morrande omkring på golvet och hoppade uppåt för att kunna sätta tänderna i det som ännu var kvar av tuppens ömkliga kött. blod var spritt över ladan och lukterna av hö, rökelse och död överväldigade mitt sinne."
- Den svarta tuppen och den svarta katten! Den Ondes mest nesliga redskap! Detta onda måste uppsökas för att, med Guds och den Heliga Inkvisitionens helgade hjälp, rena denna by. Med eld om så är nödvändigt!
Munkarna bävade och flera gjorde korstecknet. Vad skulle vänta dem i denna by av outsägliga fasor?

Spelat på

UppCon '96 (1996)


Skicka in rättelser om den här sidan