About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Daedalus Encounter

RPG system: Star Trek The Next Generation
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Åsa Roos
OrganizerÅsa Roos

Description

U.S.S. Icarus är ute på ett av sina första uppdrag med sin nya besättning. En möjlig diplomatisk kris hotar att ännu en gång försämra relationerna inom Federationen. En av Federationens högst uppsatta politiker har skickat sin svårt sjuka fru till Ba’kus hemvärld för att där återhämta sig och regenerera. Nu måste Icarus i hemlighet transportera den betydligt friskare kvinnan hem igen.

Väl inne i “The Briar Patch” plockar Icarus upp en skeppssignatur. Det är ett av de gamla Daedalusskeppen som sedan länge ansetts vara förlorade som nu dyker upp igen. Skeppet tycks övergivet, men det är väl bevarat och en bärgnings manöver sätts igång. Fem av besättningsmännen från Icarus lämnas ensamma kvar för att ta hand om de nödvändiga reparationerna, medan Icarus hämtar sjuklingarna.

En enkel match kan man tycka, men allt är inte vad det ser ut att vara...

Played at

BOVCon (1999)
CalCon VII - Apocalconens fyra kycklingar (2000)
GothCon XXV (2001)

Trivia

LinksSend corrections for this page