About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Homeowner's Association

Front page for The Homeowner's Association

(AKA: Grundejerforeningen)

Genre: Drama, Intrige, Komedie
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Marie Skouenborg

Download

PDF Scenario [English] (1.9 MB)
PDF Scenario [Danish] (2 MB)

Description

” I think it is about time something was done about the filthy roadsigns in the neighborhood. I think it is a bloody disgrace,” says the elderly man from Autumn Avenue, upon entering the living room. He stands firmly with his hands on the hips and gazes at the other guest, impatiently awaiting an answer.

“One might say that one should leave such things to the proper authorities, since they have the responsibility”, mumbles the cashier from Penny Drive, while she rummages through the papers in front of her, only to be interrupted by the busybody granny from Butterscotch Road;

”You could pay some of the adorable children from the neighborhood to sweep the area with a nice bucket of soapwater and a sponge; then you would have it fixed in a jiffy”. She looks him straight in the eye and bobs her head eagerly as to convince him.

“We will get to all that later, surely, but first we have some more important things to debate”. The always congenial and smiling family man from Paradise Alley sets the fair trade coffee on the table and places a calming hand on their shoulders. And that kicks off the board meeting of the home owners’ association of Oakbridge Barton.

The scenario is about the four board members above, who are desperately trying to impose their will on the board meetings, while privately struggling with personal issues of sorrow, anxiety and loss. The four characters only knows each other in a superficial way, and there are caught in their specific manor of expression, body language and phrasing (I, One, You and We), and this makes them look rather ridiculous to each other, especially in the board meetings, where tempers run high. They simply have to get to know each other better outside the board meetings to gain more influence. But what happens with all their plans, ideals and conflicts when they suddenly know their opponents on a personal level?

”Jeg synes at det er på tide, at der bliver gjort noget ved de møgbeskidte vejskilte i området. Jeg synes det er en skamplet på kvarteret” siger den ældre, skråsikre funktionær fra Gammel Byvej med hænderne i siden, mens han kigger bestemt rundt på de andre.

”Man kunne vel mene, atman skulle lade kommunen om det, da det jo er deres ansvar”, mumler kassereren fra Møntmestervej stille,mens hun ser ned i papirerne foran hende, men hun bliver afbrudt af kvarterets bedrevidende bedstemor nede fra Lærkevej;

”Du kunne jo betale nogle af kvarters søde unger til at gå en tur med en spand sæbevand og en svamp, så havde du hurtigt fået ordnet dét”.Hun kigger ham direkte i øjnene og nikker ivrigt, for at overbevise ham om at det er en fortræffelig ide.

”Vi skal nok nå det hele, men først har vi vigtigere ting, der skal diskuteres”. Den altid smilende og joviale familiefar fra Paradisvej har stillet fairtradekaffen på bordet og lægger en arm om skuldrene på dem. Og så er bestyrelsesmødet i grundejerforeningen Fredenskov sat i gang.

Scenariet handler om de fire bestyrelsesmedlemmer, der desperat prøver at få deres vilje igennempå foreningsmøderne, mens de slås med tvivl, angst og sorg i privatlivet. De fire karakterer kender kun hinanden overfladisk og er fastlåst i hver deres kropssprog og sproglige udtryk (Jeg, Man, Du og Vi), som får dem til at virke latterlige og gør det svært for dem at komme igennem til hinanden; specielt på bestyrelsesmøderne, hvor bølgerne går højt. De er simpelthen nødt til at lære hinanden bedre at kende udenfor foreningsarbejdet for at få indflydelse nok. Men hvad sker der med alle deres planer, idealer og konflikter, når de pludselig kender deres modstandere personligt?

Played at

Fastaval - Mad Science (2017)
Københavns Spilfestival (2017)
Stockholm Scenario Festival (2017)

Awards

Fastaval - Mad Science (2017)

Winner, Bedste Scenarie [+]
Winner, Bedste Roller [+]
Nominated, Bedste Virkemidler [+]
Nominated, Bedste Fortælling [+]


Send corrections for this page