About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Robin's Friends

Front page for Robin's Friends

(AKA: Robins vänner)

RPG system: LARP
Participants: 1 GM, 3 players

By

✏️Anna Westerling
OrganizerAnna Westerling

Prolog (2013), Västerås, Sweden

OrganizerFrida Karlsson Lindgren
OrganizerMaria Ljung
OrganizerPeter Munthe-Kaas
OrganizerGustav Nilsson
OrganizerMartin Rother-Schirren

Ropecon (2017), Expo and Convention Centre Messukeskus, Helsinki, Finland

OrganizerAnna Westerling

Download

PDF Scenario [English] (0.1 MB)

Description

A star, a producer and a caretaker - three close friends going away for a short holiday together to have the best time. But they each character have their own baggage, and the week-end is pulled apart by quarrels.

Robin’s friends is a short scenario with a lot of emotions about the beauty of friendship and the difficulty to communicate, even if your intentions are good. It's about what happens when your inability to see others suddenly leads to the realization that it's too late. But if you had the chance to do it again, how would you change it?
Playing style: Up on the floor, immersive, emotional, Swedish kick-ass jeep-form.

En stjärna, en producent och en omhändertagare - tre nära vänner som åker upp till en sommarstuga en helg för att umgås och ha det bra. Men de varje karaktär bär med sig sina egna problem, och helgen blir istället för härlig förstörd av gräl mellan dem.
Robins vänner är en kort scenario om vänskap och svårigheten att kommunicera, även om du har de bästa intentioner. Det handlar om vad som händer när din oförmåga att se andra plötsligt leder till insikten att det är för sent. Men om du hade
chansen att göra det igen, hur skulle du ändra på det?

❤ Spela ett bra och högkvalitativt spel som berättar en historia om vänskap och hur svårt det kan vara.

Played at

Forum (2012)
Prolog (2013)
Knutepunkt (2013)
Stockholm Scenario Festival (2013)
Intercon O (2015)
Ropecon (2017)
Stockholm Scenario Festival (2017)
Stockholm Scenario Festival (2018)


Send corrections for this page