About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Goblins & Gunpowder

Front page for Goblins & Gunpowder

Participants: 2-4 players

By

DesignerEevi Korhonen

Description

"This board ain’t big enough for all of us!", said the Goblin Kings to one another, and they will solve this the only way they know how: through chaotic gunpowder barrel battle! Pick up and toss gunpowder barrels, explode your enemies and be the last Goblin King standing.

It is like playing silly chess with explosions!

Presentation
Goblins & Gunpowder combines the light chess-like strategy with the fun chaos of Hot Potato. It can be played competitively or casually, becoming anything from an intense competition of minds to an explosion-filled laugh fest.

In the game, the players take control of a team of Goblins and attempt to take out the opposing Goblin Kings by tossing gunpowder barrels at them. But gunpowder is not very reliable: the barrels might explode at inopportune times, adding an element of risk to every interaction with them.

Each player gets to put together their own team from a selection of Goblin Minions, each of which has a Special Ability that allows them to excel in their own ways: one is better at tossing barrels, another at kicking while a third can grab barrels from nearby squares - even from the enemy team! But even if all your Minions die, worry not! Your Goblin King will absorb their Special Abilities and be able to do everything all by themselves, allowing players to make a comeback even if they are down to just their King.

Each turn is divided into three phases: Explosion, Replacement and Action. Each turn begins with the passing on of the “Worst Goblin” token, marking the player who goes first. In the explosion phase, that player is in charge of checking whether any barrels on the field will explode. If a barrel does not explode, its fuse is shortened, making it more likely to explode in future rounds.

In the Replacement phase, exploded barrels are divided among the players and replaced by the slingshot minions outside the field, causing the barrels to not always land where you want them to. Finally in the Action phase, each player has two actions to get to those barrels and toss or kick them towards the enemy goblins and hope that they explode in the next turn… if not, it’s likely that they will be returned to the sender!

Time: 20-60 min
Players: 2-4
Language: English

”Dette bræt er ikke stort nok til os alle!”, sagde Goblin Kongerne til hinanden, og der er kun én måde at løse en sådan konflikt på: kaotisk krudttøndekamp! Sammel krudttønder op, spræng dine fjender i luften og stå tilbage som den sejrende Goblin Konge.

Goblins & Gunpowder er lidt som at spille fjollet skakt, men goblins og eksplosioner!

Foromtale

Goblins & Gunpowder kombinere en skak-light strategi med det sjove kaos fra Hot Potatos. Det kan spilles kompetitivt eller afslappet, og oplevelsen er enten intens og konkurrencepræget eller en afslappet eksplosions-fyldt latter fest.

Spillerne tager hver kontrol over et hold af goblins der forsøger at vinder ved at kaste krudttønder efter de andre hold. Men krudt er ikke særlig pålideligt: tønderne kan eksplodere på uhensigtsmæssige tidspunkter, hvilket tilføjer et element af risiko til enhver interaktion med dem.

Hver spiller får sammensat deres eget hold fra et udvalg af Goblin Minions, som hver især har en speciel evne, der giver dem mulighed for at udmærke sig på deres egne måder: en er bedre til at kaste tønder, en anden til at sparke, mens en tredje kan gribe tønder fra nærliggende felter – selv fra fjendens hold! Men selvom alle dine undersåtter dør, så fortvivl ikke! Din Goblin Konge absorberer dine døde undersåtters specielle evner og kan derved måske vinde helt alene, hvilket giver dig mulighed for at gøre comeback, selvom hvis du kun har kongen tilbage.

Hver tur er opdelt i tre faser: Eksplosion, Udskiftning og Handling. Hver tur begynder med videregivelsen af “Dårligste Goblin” markøren, hvilket markerer den spiller, der rykker først. I eksplosions-fasen er spilleren ansvarlig for at teste, om nogen tønder på banen eksplodere. Hvis en tønde ikke eksploderer, forkortes dens lunte, hvilket gør det mere sandsynligt, at den eksploderer i fremtidige runder.

I udskiftningsfasen bliver eksploderede tønder fordelt mellem spillerne og erstattet af slangebøsse-minions uden for banen, hvilket gør, at tønderne ikke altid lander, hvor du vil have dem. Til sidst i handlingsfasen har hver spiller to handlinger for at komme hen til disse tønder og kaste eller sparke dem mod fjendens Goblins og håbe på, at de eksploderer i næste tur… hvis ikke, er det sandsynligt, at spilleren får dem tilbage i hovedet!

Tid: 20-60 min
Spillere: 2-4
Sprog: Engelsk

Played at

Fastaval: Otto for folket (2023)

Awards

Fastaval - Mad Science (2017)

Winner, Game Rush

TriviaSend corrections for this page