About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fredrik Malmberg

Awards

GothCon XXXVII (2013)

Winner, Rollspelsdraken

WRNU

Winner, Rollspelsdraken 2013
För sin insats som pionjär och visionär för den svenska rollspelshobbyn och som framgångsrik ledare för Äventyrsspel som ledde vägen för 1980-talets svenska rollspelsunder, har juryn beslutat att tilldela Fredrik Malmberg Rollspelsdraken 2013.

Malmbergs centrala roll och betydelse för rollspelens introduktion och framväxt kan knappast överskattas, därför finner vi att han är en värdig mottagare av årets pris.

Articles

Sarkath Hans Gravvalv Svensk copyright Page 4 Morgonstjärnan #3 1982 (Sommaren 1982) Morgonstjärnan
Colophon Redaktör Sinkadus #1 Sinkadus
Ledare Skribent Page 1 Sinkadus #1 Sinkadus
Colophon Redaktör Sinkadus #2 Sinkadus
Ledare Skribent Page 1 Sinkadus #2 Sinkadus
Fyra nya sysselelsättningar Skribent Page 19 Sinkadus #2 Sinkadus
Perfekta träffar Skribent Page 21 Sinkadus #2 Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #3 Sinkadus
Ledare Skribent Page 1 Sinkadus #3 Sinkadus
Hemmafronten Skribent Page 2 Sinkadus #3 Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #4 (Februari 1986) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #4 (Februari 1986) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #4 (Februari 1986) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #5 (September 1986) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #5 (September 1986) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #5 (September 1986) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #6 (Februari 1987) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #6 (Februari 1987) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #6 (Februari 1987) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #7 (April 1987) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #7 (April 1987) Sinkadus
Ledare Skribent Sinkadus #7 (April 1987) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #8 (Juni 1987) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #8 (Juni 1987) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #8 (Juni 1987) Sinkadus
Hemmafronten Skribent Page 4 Sinkadus #8 (Juni 1987) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #9 (Augusti 1987) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #9 (Augusti 1987) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #9 (Augusti 1987) Sinkadus
Hemmafronten Skribent Page 4 Sinkadus #9 (Augusti 1987) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #10 (November 1987) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #10 (November 1987) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #10 (November 1987) Sinkadus
Hemmafronten Skribent Page 4 Sinkadus #10 (November 1987) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #11 (Januari 1988) Sinkadus
Colophon Redaktion Sinkadus #11 (Januari 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #11 (Januari 1988) Sinkadus
Hemmafronten Skribent Page 4 Sinkadus #11 (Januari 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #12 (Mars 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #12 (Mars 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #13 (Juni 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #13 (Juni 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #14 (Augusti 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #14 (Augusti 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #15 (Oktober 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #15 (Oktober 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #16 (December 1988) Sinkadus
Ledare Skribent Page 3 Sinkadus #16 (December 1988) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #17 (Februari 1989) Sinkadus
Ledaren Skribent Page 3 Sinkadus #17 (Februari 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #18 (April 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #19 (Juni 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #20 (Augusti 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #21 (Oktober 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #22 (December 1989) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #23 (Februari 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #24 (Mars 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #25 (Juni 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #26 (Augusti 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #27 (Oktober 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #28 (December 1990) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #29 (Februari 1991) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #30 (April 1991) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #31 (Juli 1991) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #32 (Oktober 1991) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #33 (November 1991) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #34 (Januari 1992) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #35 (April 1992) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #36 (Juni 1992) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #37 (Augusti 1992) Sinkadus
Colophon Ansvarig utgivare Sinkadus #38 (December 1992) Sinkadus

Referenced in the following articles

Äventyrsspel Page 16 The Herring Can #3-4 1988 (Nummer 3/4 - 1988) The Herring Can
Brevspalten Page 14 Sinkadus #17 (Februari 1989) Sinkadus
Hemmafronten Page 4 Sinkadus #18 (April 1989) Sinkadus
Hemmafronten Page 4 Sinkadus #20 (Augusti 1989) Sinkadus
Hemmafronten Page 4 Sinkadus #25 (Juni 1990) Sinkadus
Hemmafronten Page 4 Sinkadus #26 (Augusti 1990) Sinkadus
Äventyrsspel på LinCon 1991 Page 16 Sinkadus #31 (Juli 1991) Sinkadus
Månadens Förening: KoskiL Page 7 Sommar-Löken (Juni 1995) Löken


Send corrections for this page