About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sinkadus

Sinkadus #26 - Augusti 1990

Colophon

Ansvarig utgivare Fredrik Malmberg
Chefredaktör Olle Sahlin
Stefan Thulin
Johan Anglemark
Håkan Ackegård
Illustrationer Håkan Ackegård
Omslagsbild Thomas Feiner
Produktion Nils Gulliksson
Prenumerationer Camilla Halth
Ekonomi Sofia Andersson
Ekonomi Monika Falk
Försäljning Åke Persson
Försäljning David Wallén
Försäljning Thomas Falk
Distribution Malin Gustafsson
Distribution Patric Backlund
Distribution Peter Lanner
Distribution Robert Brown
Marknad Klas Berndal

Content

Page 3 Ledaren
Olle Sahlin Skribent
Page 4 Hemmafronten
Vad händer hos Äventyrsspel?
Olle Sahlin Skribent
Theodor Paues Skribent
Page 6 Arkivet
Sese Hesuoni och karkioner
Anders Blixt Skribent
Page 11 Om att tävla med tennfigurer
Vinn ära och berömmelse
Helge Lindh Skribent
Page 14 Brevspalten
Anders Blixt Insändare
Page 16 Äventyr Skymningsmörker
Ett äventyr till Mutant
Ola Nilsson Skribent
Page 23 Regelfunderingar
Första buggarna i Magiboxen tillplattas
Page 23 Klubbspalten
Page 24 Butiksguiden
Page 25 Zonen
Program och hårdvara till Cyberzonen
Fredrik Nyman Skribent


Send corrections for this page