About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sinkadus

Sinkadus #11 - Januari 1988

Colophon

Ansvarig utgivare Fredrik Malmberg
Redaktion Fredrik Malmberg
Redaktion Olle Sahlin
Redaktion Anders Blixt
Redaktion Ewiz Ehrsson
Ateljé Klas Berndal
Ateljé Stefan Thulin
Ateljé Nils Gulliksson
Kartor Stefan Thulin
Illustrationer Tomas Arfert
Illustrationer Tobias Green
Illustrationer Jens Prenke
Illustrationer Nils Gulliksson
Administration Monika Thor
Administration Niklas Krogh
Administration Dennis Stillwell
Administration Lars-Åke Thor
Administration Stefan Sjödin
Prenumerationer Malin Gustafsson
Omslagsbild David Martin

Content

Page 3 Ledare Fredrik Malmberg Skribent
Page 4 Hemmafronten
Vad händer på Äventyrsspel?
Ewiz Ehrsson Skribent
Fredrik Malmberg Skribent
Anders Blixt Skribent
Page 6 Arkivet
Modifierat stridssystem till Expert
Fredrik Ström Skribent
Page 11 Personligfiering
Gör din rollperson till en personlighet
Olle Sahlin Skribent
Dag Stålhandske Skribent
Page 18 Krugal Svylses förbannelse
Ett äventyr till Expert
Mikael Carlstedt Skribent
Page 36 Brevspalten Daniel Bernhoff Insändare
Page 37 Porträttgalleriet
Sebastian Marol från Ereb Altor
Anders Blixt Skribent
Page 38 Regelfunderingar
Trassligheter trasslas ut
Anders Blixt Skribent
Page 39 Information från S.A.V.E.
Äventyrande utan det Okända
Tomas Höglund Skribent
Page 41 Det nya hoppet
Drakdödare med identitetskris
Anders Blixt Skribent
Page 44 Zonen
Anders Eklund Skribent
Dawid Wästerfors Skribent
Page 46 Klubbsidan
Page 47 Butiksguiden


Send corrections for this page