About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Grottröj 🗺️

Grottröj

About this convention

Grottröj är ett återkommande evenemang med Old School-rollspel på Klossen i Umeå och inträffar en gång per kvartal.

På Grottröj kan du stöta ihop med både de gamla spelen och nya spel i samma stil, exempelvis Lamentations of the Flame Princess, Spears of the Dawn eller Svärd & Svartkonst. Även andra spel som har åldern inne eller försöker emulera liknande spelstilar och känsla har varit flitigt representerade. Exempel på det är Traveller och Fantasy! Old School Gaming.

Conventions

Grottröj #6 (2014) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #7 (2014) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #8 (2014) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #9 (2015) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #10 (2015) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #11 (2015) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #12 (2015) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #13 (2016) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #14 (2016) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #15 (2016) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #16 (2016) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #17 (2017) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #18 (2017) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #19 (2017) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #20 (2017) 🗺️ Studiefrämjandets lokaler, Umeå, Sweden
Grottröj #21 (2018) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #22 (2018) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #23 (2018) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #24 (2018) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #25 (2019) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #26 (2019) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #27 (2019) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #28 (2019) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #29 (2020) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #30 (2020) Online, Sweden
mini-Grottröj (2020) Online, Sweden
Grottröj #31 (2020) Online, Sweden
Grottröj #32 (2020) Online, Sweden
Grottröj #33 (2021) Online, Sweden
Grottröj #34 (2021) Online, Sweden
Grottröj #35 (2021) Online, Sweden
Grottröj #36 (2021) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden
Grottröj #37 (2022) 🗺️ Kulturhuset Klossen, Umeå, Sweden


Send corrections for this page