Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Kathrine Abel

(aka: Kathrine Lindequist Abel)

Spel

✏️ Åndernes Dom II: Kejserens Hævn Tange Plantage, Ribe, Danmark (2010)
Arrangör Åndernes Dom II: Kejserens Hævn Tange Plantage, Ribe, Danmark (2010)
✏️ Flådens Stolthed Fregatten Jylland, Ebeltoft, Danmark (2012)
Arrangör Flådens Stolthed Fregatten Jylland, Ebeltoft, Danmark (2012)
✏️ Jorden Forfra Moselund Spejdercenter, Hinnerup, Danmark (2016)
Arrangör Jorden Forfra Moselund Spejdercenter, Hinnerup, Danmark (2016)
Arrangör West End High Fourfeldt-skolen, Esbjerg, Danmark (2018)
Arrangör Glarbolund Rodelundvej 48, 8680 Ry, Danmark (2021)
✏️ Winter Tradition Jerstrup Herregård, Bogense, Danmark (2021)
Arrangör Høstspillet Dokkedallejren, Storvorde, Danmark (2023)
Lønsømaj, Als, Danmark (2023)
Arrangör Sunkissed Affairs Badehotellet Klitgaarden, Danmark (2024)

Utmärkelser

Forum (2020)

Nominerad, Årets Bifald (Katrine Wind & Kathrine Abel)
Katrine og Kathrine begyndte i marts 2019 at lave podcasten Larping Out Loud, hvor de tager emner fra rollespilsmiljøet op til saglig debat og oplysning. I næsten hver episode har K&K en gæst med, som deler deres viden, erfaring og arbejde med rollespil, som de tre sammen dykker ned i og diskuterer. Gæsterne er arrangører eller foreningsfrivillige fra hele landet, og podcasten binder på den måde rollespilsdanmark sammen. Katrine og Kathrine lægger enormt meget tid, overvejelse og hjerte i episoderne, og det er tydeligt at de brænder for at kortlægge viden og repræsentere de aktive, der findes rundt omkring i landet. Derfor fortjener Katrine & Kathrine et kæmpe bifald!

Fastaval - Solarpunk (2021)

Nominerad, Æresottoen
Som bunkermedlem har Kathrine gjort en unik indsats for at sætte fokus på tryghed til Fastaval, og hun insisterer altid på at passe på de frivillige. Hendes utrættelige insisteren på, at alle skal behandles ordentligt og have gode vilkår, har hun mærket behovet for på egen krop, da Kathrine både har stået i køkkenet på Fastaval og givet en hånd med alle steder generelt. Det spiller sammen med hendes yndlingsord i organisationssammenhæng: Forventningsafstemning. Kathrine er grundig, og hendes bunkerarbejde har været kendetegnet ved saglighed i de mange diskussioner med de andre bunkermedlemmer. Kathrine formår at skifte holdning, når det giver mening frem for at stå stejlt på sin egen holdning, og det er en unik egenskab i et samarbejde, der løfter Fastaval i flok. Kathrine har også gjort en god indsats med oplysningsarbejde på og om Fastaval via sin podcast, blandt andet ved at interviewe 2019s æresottovinder Joan og i år ved at interviewe æresgæsterne på Fastaval.

Abel has a member of Fastaval’s Bunker (main organizers) made a singular effort to put safely on Fastaval’s menu and she always insists that in working with volunteers you must treat them well. Her unfatigued insistence that everybody be treated decent, on good terms, comes from experience as Kathrine have been part of both the kitchen at Fastaval and, in general, been a helper almost everywhere in the organisation. Her Fastaval mantra is simple, it is called “align your expectation”. She is a thorough person and her work in the Bunker (three years in a row) have been permeated by decency and thoughtfulness in her many discussions with her co-organizers. Kathrine is not a stubborn person and she is not afraid to change her standpoint when presented with the right argument. A truly valuable skill that helps us all be better at lifting the task of Fastaval. Beside her organisational work, Kathrine has also done a lot in order to inform the broader community about Fastaval via her Podcast. She has among other things interviewed Joan (the honorary otto winner in 2019) and is, as we speak, talking to this years guests of honor.

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Nominerad, Æresottoen (Kathrine Lindequist Abel)
Rollespil er uden tvivl en af de hobbyer, der bliver sjovest, når man er flere, fordi et andet menneskes fantasi løfter og udfordrer din egen. Samtidig kan nye relationer være lidt af en mundfuld, når man er ny og/eller ung på Fastaval. Her er det superfantastisk, at vi har et menneske som Kathrine Lindequist Abel til at vise vejen. Ud over sit store arbejde på Fastaval, viser hun den gennem sin podcast Larping out Loud, hvor hun i samarbejde med Katrine Wind tidligere har sat Fastaval i centrum og er gået i detaljer med scenariefeltet og Fastavals lidt særlige måde at skrive scenarier på.
De seneste år har hun også dannet forstanderpar med Sebastian Nemeth på sommerskolen ’Orkerne Kommer’ og skabt mere fokus på bordrollespil og det at skrive Fastavalscenarier. Hun har i samme omgang arbejdet målrettet på at lade de unge spillere få positive oplevelser med at være spilledere, så de på sigt også tør tage dette vigtige ansvar blandt folk, de ikke kender, og skabe deres egne nye relationer – for eksempel på Fastaval. Kathrine er altid grundig, omhyggelig og ordentlig.
Hun missionerer ikke Fastaval, men går ud i verden og smitter den med sin lysende kærlighed til kongressen. Derfor nominerer vi hende med glæde til en Æresotto.


Roleplaying is undoubtedly a lot more enjoyable when experienced with others, since another person's imagination elevates and challenges your own. At the same time, new relations can be a bit overwhelming when one is new and/or young at Fastaval. That’s why it's super fantastic that we have a person like Kathrine Lindequist Abel to show the way. Beyond her great work at Fastaval, she shows this through her podcast Larping out Loud, where she, in collaboration with Katrine Wind, previously has put Fastaval in focus and gone into detail about the scenario field and Fastaval's somewhat unique way of writing scenarios.
In recent years, she has also formed a headmaster pair with Sebastian Nemeth at the summer school 'Orkerne Kommer' and given it more focus on tabletop roleplaying and writing Fastaval scenarios. At the same time, she has worked diligently to allow young players to have positive experiences as game masters, so that they eventually dare to take on this important responsibility among people they don't know and create their own new relations – for example, at Fastaval.
Kathrine is always thorough, careful, and proper. She doesn't zealously promote Fastaval, but goes out into the world and infects it with her radiant love for the convention. Therefore, we happily nominate her for an Honorary Otto.

Arrangörsposter

Fastaval (2012) Kok
Fastaval - Otto i Eventyrland (2018) Bunker - Aktivitetsansvarlig
Forum (2018) Tryghedskontakt
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Bunker, aktivitetsansvarlig
Fastaval - Otto in Space (2020) Bunker, tryghed og øvrige aktiviteter
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Brætspilsottodommer
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Æresottodommer
Orkerne Kommer Sommerskole (2022) Underviser: Projektledelse og Kommunikation & Inklusion af forskellige kroppe
Orkerne Kommer Sommerskole (2022) Dekan for Vølven
Fastaval: Otto for folket (2023) Brætspilsottooverdommer
Fastaval: Otto for folket (2023) Æresottojurymedlem
Knudepunkt (2023) Hospitality & Safety
Orkerne Kommer Sommerskole (2023) Forstander
Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) Brætspilsottodommer
Orkerne Kommer - Sommerskolen 2024 (2024) Forstander

Artiklar

Redaktionsruta Skribent #16 (December 2012) ROLLE|SPIL
Flådens Stolthed - rollespil i samarbejde med et museum Skribent Sida 46 #16 (December 2012) ROLLE|SPIL

Trivia

LänkarSkicka in rättelser om den här sidan