Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Det store togranet

System: Warhammer Fantasy Roleplay
Deltakere: 24 players

Av

✏️Gaute Gunleiksrud

Beskrivelse

Marienburg Dampselskap har nylig gjennomført en tredje vellykket testtur mellom Marienburg og Middenheim med sin nye dampvogn og det forventes at de vil starte opp med transport av passasjerer og gods i løpet av kort tid. Arbeidet med å legge skinner videre fra Middenheim sørover til Altdorf og østover til Talabheim er godt i gang.
Dampselskapet har sett seg nødt til å leie inn styrker for å håndtere sikkerheten både ved i Marienburg og Middenheim da det har vært flere demonstrasjoner fra Vognmannslauget som frykter de ikke er i stand til å konkurrere mot Dampselskapets "stålmonster" på de planlagte rutene.
Kilder i Dampselskapet kan også fortelle at arbeidet med å legge skinner gjennom Hochland har også støtt på større motstand enn forventet fra beistmennen i skogen. Disse virker langt mer organisert enn normalt, men tiltak for å få bukt med problemet skal allerede være igangsatt.
---
Med forbehold om endringer .

Spilt på

ARCON 34: Weird West (2018)


Send inn rettelser om denne siden