About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Det store togranet

RPG system: Warhammer Fantasy Roleplay
Participants: 24 players

By

✏️Gaute Gunleiksrud

Description

Marienburg Dampselskap har nylig gjennomført en tredje vellykket testtur mellom Marienburg og Middenheim med sin nye dampvogn og det forventes at de vil starte opp med transport av passasjerer og gods i løpet av kort tid. Arbeidet med å legge skinner videre fra Middenheim sørover til Altdorf og østover til Talabheim er godt i gang.
Dampselskapet har sett seg nødt til å leie inn styrker for å håndtere sikkerheten både ved i Marienburg og Middenheim da det har vært flere demonstrasjoner fra Vognmannslauget som frykter de ikke er i stand til å konkurrere mot Dampselskapets "stålmonster" på de planlagte rutene.
Kilder i Dampselskapet kan også fortelle at arbeidet med å legge skinner gjennom Hochland har også støtt på større motstand enn forventet fra beistmennen i skogen. Disse virker langt mer organisert enn normalt, men tiltak for å få bukt med problemet skal allerede være igangsatt.
---
Med forbehold om endringer .

Played at

ARCON 34: Weird West (2018)


Send corrections for this page