Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Sort sol

Deltakere: 2 GMs, 10 players

Av

✏️Mathias Kromann Rode
✏️Kristoffer Thurøe

Beskrivelse

”Alle mytologier taler om et andet plan, der eksisterer ved siden af vores egen verden. Alt, hvad vi kan høre og se på det jordiske plan, har sit modstykke i det guddommelige, der er rigere, stærkere og mere kraftfuldt end vores eget. Og alt i den jordiske virkelighed er kun en bleg skygge af sin arketype. Det er kun ved at deltage i dette guddommelige liv, at dødelige, skrøbelige mennesker kan opfylde deres potentiale.
Myterne giver form og substans til en virkelighed, som folk ellers kun forstår intuitivt. De fortæller dem, hvordan guderne opfører sig, ikke af nysgerrighed, eller fordi historierne er underholdende, men for at give mænd og kvinder mulighed for at efterligne disse kraftfulde væsener og opleve guddommeligheden selv.”
- Frit efter Karen Armstrong, A short history of myth

Setting:
Scenariet udspiller sig omkring en hellig bålplads, hvor mennesker og dyreguder mødes. Alle deltagerne har en rolle i begge verdener. Den ene er en del af en familie i et lille samfund, der kæmper for overlevelse, og den anden er en dyregud, der kæmper for ikke at blive glemt.

Genre:
Sort Sol er en kollektiv dommedagsfortælling, hvor deltagerne skal forhandle om deres egen og deres nærmestes overlevelse. Det bliver lige dele intrige, drama og skæbnespil.

Spillertype:
Scenariet kræver deltagere, der spiller bold med hinanden og giver den max gas for at fortælle den bedst mulige historie. Vi lover at der vil blive grædt, grint og gryntet både i spotlightet og i skyggerne.

Spilelementer:
Scenariet vil være bygget op om en fast cyklus med nat og dag, der bestemmer hvilken verden der spilles i. Deltagerne skifter mellem rollerne ved hjælp af dyremasker og vil igennem handlinger og ritualer kunne påvirke scenografien.

Forberedelse:
Vi workshopper med lynets hast. Det bliver en udfordring og skide skægt.

“All mythology speaks of another plane that exists alongside our own world, and that in some sense supports it. Everything that happens in this world, everything that we can hear and see here below has its counterpart in the divine realm, which is richer, stronger and more enduring than our own. And every earthly reality is only a pale shadow of its archetype, the original pattern, of which it is simply an imperfect copy. It is only by participating in this divine life that mortal, fragile human beings fulfill their potential.

The myths gave explicit shape and form to a reality that people sensed intuitively. They told them how the gods behaved, not out of idle curiosity or because these tales were entertaining, but to enable men and women to imitate these powerful beings and experience divinity themselves.” -Karen Armstrong, A short history of myth

Sort Sol is a collaborative story of myth. It invites its players to a sacred venue to explore the boundaries between the mythical world and their own. As a participant, you will engage in two battles: One fighting for your own survival and the other to avoid being forgotten.

Sort Sol is a blackbox game that uses myth, masks, lighting and sound to give the players a strong experience.

Spilt på

Blackbox Cph (2012)
Grenselandet (2012)


Send inn rettelser om denne siden