About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gränslandet

1 - November 1990

Download

PDF Gränslandet 1 [Swedish] (9.2 MB)

Colophon

Editor Roland Isaksson
Framsiden Magnus Lindström
Serierna Kristian Sörefelt
Övriga illustrationer Magnus Lindström
Övriga illustrationer Kristian Sörefelt

Content

Page 2 Editorial Ledare Roland Isaksson Editor
Page 3 Arab - Diplomacy
Page 6 News Nyheder från Gränslandet
Page 7 Gladiatorspelen
En kamp på död och frihet
Page 9 ERA
ERA är ett enkelt PBM-spel för fyra personer där varje spelare representerar ett av de fyra elementen
Magnus Lindström Konstruktion
Roland Isaksson Ide och assistans


Send corrections for this page