About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Monokeros

Nr. 13 - Maj 1992

Colophon

Ansvarshavende redaktør Matias Stuven
Redaktør Henrik Bisgaard
Illustrator Rasmus Palbo

Content

Page 1 Forside Rasmus Palbo Tegner
Page 2 Kolofon
Page 2 Indholdsfortegnelse Indhold:
Indholdsfortegnelse
Page 2 Sådan
melder du dig ind i Erebor
Page 3 Leder Fra Redaktionen
Leder
Matias Stuven Skribent
Page 4 Scenarie Thrakiz' hævn
Call of Cthulhu scenarie
Lars "Georg" Evald Jensen Forfatter
Henrik Bisgaard Forfatter
Page 29 10 beskidte kneb til spilkongresser eller hvordan du forbedrer din egen situation ved en Con! Henrik Bisgaard Skribent
Matias Stuven Skribent
Page 30 Døde
ODDS er død
Page 31 Fiktion Rejsen til landet bag stjernerne...
Del 1...
Rasmus Palbo
Page 36 Satire Sladderspalten...
Page 36 Satire Dallas
The Role-Playing Game
Page 37 Konkurrencevinder
Vinder af konkurrencen i nummer 12
Page 37 Gamle blade
Monokeros 2-12
Page 38 Regler It's Magic II
Nyt magi system til AD&D, del 2
Matias Stuven Skribent
Page 39 Satire Spillernes kontaktforum Matias Stuven Skribent
Henrik Bisgaard Skribent
Page 39 Satire Twin Peaks
Rollespillet
Page 40 Foreningsnyt
Nyt fra Erebor


Send corrections for this page