About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

DMF 🗺️

DMF är en spelförening som bildades 1987 i Lund när Jonas Birgersson och Wiktor Södersten slog samman sina mindre föreningar.

DMF är en förkortning för "Den Moroniska Föreningen". "Moron" är det engelska ordet för "idiot". År 1994 utropades Imperium Moronica.

Föreningen började som en rollspelsförening, men verksamheten har genom åren också inkluderat bräd-, strategi- och figurspel. Även lajv och kortspel har arrangerats. Flera medlemmar har varit framträdande i Warhammer 40K-turneringar och tagit SM-titeln ett antal gånger. Medlemmar har även medverkat vid stora svenska spelkonvent såsom Sydcon, Gothcon och Lincon, ibland som arrangörer.

Föreningens medlemsantal har fluktuerat genom åren. Föreningen hade som flest 1556 medlemmar vid början av 1990-talet, många organiserade i föreningens biosektion. De senaste tjugo åren har antalet medlemmar pendlat mellan några tjog och ett par hundra.

Games

💾 Björnens tid Johan Erixon
Johan Norrman
SydCon VI (1997)
Bokbindarens dotter DMF SydCon '93 (1993)
💾 Call of Cthulhu (SydCon 1992) Johan Brännmark SydCon '92 (1992)
Carry me back to good ole Georgia DMF SydCon VI (1997)
Domingo´s Skatt DMF SydCon 9 (2000)
Drakar och Demoner (SydCon 92) DMF SydCon '92 (1992)
💾 Gamla Vänner Anders Kjöllerström SydCon '94 (1994)
💾 Infantila problem DMF SydCon '93 (1993)
💾 Korsets skugga Johan Erixon SydCon '93 (1993)
Little Lost Panzer DMF SydCon '93 (1993)
London Brinner DMF SydCon '93 (1993)
💾 Medusas Flotte Peter Daniel SydCon '92 (1992)
💾 Mörkrets vargar Johan Norrman SydCon '94 (1994)
💾 Röd Död DMF CalCon '95 (1995)
💾 Skugga över Kashir Johan Erixon
Johan Norrman
CalCon IV - The truth is in here (1997)
💾 Stormens öga (SydCon 4) DMF SydCon '95 (1995)
💾 The Liverpool Horror Johan Brännmark SydCon '93 (1993)

Referenced in the following articles

Rum för spel Page 16 Signaler från Sverok Nr 63 (September 2009) Sveroks medlemstidning
SIGNALERS enkätundersökning Page 20 Signaler från Sverok Nr 63 (September 2009) Sveroks medlemstidning

LinksSend corrections for this page