Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Chock: Åter från graven

Chock: Åter från graven

(AKA: Chock 2.0)

Chock: åter från graven är en nytolkning inspirerad av det klassiska skräckrollspelet Chock från 1980-talet. Temat är detsamma – du spelar en av de som vet att monster är på riktigt. Skräcken är från övernaturliga rysare, från folklore och från ikoniska monster som vampyren och varulven. Spelet äger rum i en vag nutid, men har också en alternativ tidslinje i svenskt 1940-tal: Beredskapstid för den som vill utforska en av Sveriges mest omvälvande tidsepoker.

Scenarios

Chock: Åter från graven Nordsken (2019)
Dödtårar GothCon XLIV (2021)
💾 Syrensommar Stefan Wallin

Referenced in the following articles

Sju sorters skräck Page 67 Nr 3, 2021 Fenix


Send corrections for this page