About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Chock: Åter från graven

Chock: Åter från graven

(AKA: Chock 2.0)

Chock: åter från graven är en nytolkning inspirerad av det klassiska skräckrollspelet Chock från 1980-talet. Temat är detsamma – du spelar en av de som vet att monster är på riktigt. Skräcken är från övernaturliga rysare, från folklore och från ikoniska monster som vampyren och varulven. Spelet äger rum i en vag nutid, men har också en alternativ tidslinje i svenskt 1940-tal: Beredskapstid för den som vill utforska en av Sveriges mest omvälvande tidsepoker.

Scenarios

Chock: Åter från graven Nordsken (2019)
Dödtårar GothCon XLIV (2021)
💾 Syrensommar Stefan Wallin
Willboms vilja Björn Flintberg
Daniel Lehto
GothCon XLV (2022)

Referenced in the following articles

Sju sorters skräck Page 67 Nr 3, 2021 Fenix


Send corrections for this page