About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Daimonion

Daimonion är ett gotiskt skräckrollspel som utspelar sig i en värld som till miljö och kultur inte skiljer sig alltför mycket från vårt Europa mot slutet av 1780-talet. I Daimonion rör vi oss dock i en värld i egen rätt, med en av vår egen värld oberoende geografi, historia och kosmologi. Det är en värld fylld av motsättningar mellan rationalitet och vidskepelse, mellan tolerans och förtryck, mellan vetenskap och uråldriga traditioner samt mellan de besuttnas förkonstlade seder och det stora flertalets armod. Dessa motsättningar, som på ett eller annat sätt präglar i nästan varje aspekt av mänskligt liv, faller dock i skymundan av den eviga, utomvärldsliga kampen mellan ljus och mörker som sedan tidens begynnelse spridit elände och död över det synliga universum. Dit ljuset inte når döljs en mörkrets sammansvärjning, iscensatt av människor av kött och blod men ytterst styrd av mörkrets furste. I sammansvärjningens spår följer politiskt ränksmideri, ond bråd död och demonisk magi, samtidigt som det står uppenbart för några få klarsynta att mörkret ständigt flyttar fram sina ställningar i sin strävan att krossa ljusets tjänare och uppnå fullständigt herravälde över världen. Det blir rollpersonernas uppgift att tränga in i konspirationernas labyrinter och nå djupare kunskap om mörkret och dess verktyg. Uppgiften är naturligtvis behäftad med ständig livsfara och risk för att, vid konfrontationer med de väsen som mörkrets tjänare på jorden kallar upp ur skuggornas rike, drabbas av vansinne. Endast förtröstan på de krafter som bebor universums högre nivåer står mellan rollpersonerna och deras ovillkorliga undergång.

Scenarios

Daimonion (CalCon 2004) Jan-Eric Steppa
CalCon X - Western (2004)

LinksSend corrections for this page