Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Daimonion (CalCon 2004)

RPG system: Daimonion

By

✏️Jan-Eric Steppa

Description

Daimonion är ett dark fantasy-rollspel som utspelar sig i en värld som till sin miljö och kultur inte skiljer sig alltför mycket från vårt eget Europa mot slutet av 1780-talet. I Daimonion rör vi oss dock i en värld i sin egen rätt, med en från vår egen värld oberoende geografi, historia och kosmologi.

Det är en värld fylld av motsättningar mellan rationalitet och vidskepelse, mellan tolerans och förtryck, mellan vetenskap och uråldriga traditioner samt mellan de besuttnas förkonstlade seder och det stora flertalets bottenlösa armod.

Played at

CalCon X - Western (2004)


Send corrections for this page