Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Dystopia

Minimalt system för spel i dystopisk retro-framtid. Unik sak: Dyst-värdet. Ju högre Dyst en rollperson har, desto mer inser denna hur världen hänger ihop, och desto mer deprimerad blir den.

Se även: Henrik Örnebring, Ola Janson

Scenarios

Skandalen Henrik Örnebring
Ola Janson
GothCon XXV (2001)
Stölden Henrik Örnebring
Ola Janson
GothCon XXII (1998)


Send corrections for this page