Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Inom land, utom rike

RPG system: LARP

By

✏️Emma Ström
OrganizerEmma Ström

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.8 MB)

Description

Värdsläget är spänt, på gränsen till något katastrofalt. Sverige kämpar för att behålla sin neutralitet, men förgäves. I ett försök att rädda vad som räddas kan, fattas beslutet att krympa Sveriges gränser. Fyra storstäder prioriteras. Sveriges försvarade gräns är nu fyra öar i ett land utan styre och struktur. Resten får klara sig själva.

❤ Svåra beslut, moraliska dilemman, överlevnad, gruppdynamik, under-katastrofen-story.

Played at

Prolog (2016)
LinCon (2016)


Send corrections for this page