Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Revolver

RPG system: LARP

By

✏️Annika Waern

Description

På förra Prolog plockade jag åt mig en hemlös lajvidé som löd så här:
"Ett antal personer sitter runt ett bord. På bordet ligger en pistol. När pistolen avfyras är lajvet slut."
Det här är det lajvet. Ett berättelseskapande lajv för fyra spelare, en spelledare, och en airsoft-pistol.

❤ Lajvet är en övning i kollektivt berättande, med stöd av några enkla regler.

Played at

Prolog (2015)


Send corrections for this page