About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Avlägsna bajset från trappuppgången, tack!

RPG system: LARP
Participants: Drop-in

By

OrganizerJohan Nylin

Description

Gestalta en roll genom den renaste formen av kommunikation: arga lappar i en trappuppgång. Hoppa fritt mellan rollerna, kom och gå som du vill och engagera dig bara så mycket du känner för. Lajvet pågår under hela konventet. Drop-In under hela konventet.

❤ Lättsamt, humorladdat lajvande som är lätt att komma in i.

Played at

Prolog (2015)


Send corrections for this page