About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Svenska kultistsällskapets årsmöte

RPG system: LARP Drop-In

By

OrganizerLi Melus (Prolog 2014)
OrganizerEmil Rogvall (Prolog 2014)
OrganizerLi Melus (Prolog 2015)
OrganizerCarl Nordblom (Prolog 2015)
OrganizerEmil Andersson (Prolog 2016)
OrganizerLi Melus (Prolog 2016)
OrganizerDavid Jenssen Bergkvist (Prolog 2018)
OrganizerDennis Joelsson (Prolog 2018)
OrganizerDennis Joelsson (Prolog 2020)
OrganizerMaria M. Broman (Prolog 2021)

Description

Kultister som offrar tillsammans i sin lokala förening är inte bara blod, blot och misär! Det är också konflikter på kontoret, och ångest när kaffet tar slut. Det är dags för årsmötet för 2014, då vi ska gå igenom hur det står till i vår kära kult och förening. Vi ska också ha trevligt tillsammans. Föreningen bjuder på fika. (Drop-In under hela programpunkten)

❤ Lättsamt föreningslivslajv, nästan helt improviserat. För dig som är intresserad av det ockulta på Prolog.

Played at

Prolog (2014)
Prolog (2015)
Prolog (2016)
Prolog (2018)
Prolog (2020)
Prolog (2021)

Trivia

LinksSend corrections for this page