About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vampire: The Masquerade (ARCON 16)

RPG system: Vampire: The Masquerade

By

✏️Håvard Haagensrud

Description

Atlanta har falt sammen med mesteparten av USA's østkyst under en av de største sabbatoffensivene noensinne. Den lokale Tremeresirkelen greide seg lenger enn de fleste, men delte til slutt skjebne med resten av Atlanta's Camarilla. Men sabbaten fant aldri Tremersirkelens hemmelige laboratorium, eller deres bibliotek. Slik unngikk man en katastrofe av bibelske proporsjoner. Rollepersonene er fire medlemmer av klan Tremere som har fått til oppdrag å reise inn i fiendeland og finne forskningslogger og annet materiell for å hindre at disse faller i gale hender. [15/03]

Played at

ARCON 16: Twilight 2000 (2000)


Send corrections for this page