Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Dekanens støvel

RPG system: GURPS Discworld

By

✏️Katrine Myra

Description

Den hobby-politiske aksjonsgruppen "Lillaskjerfene" kjemper for lik rett til taumatoloisk utdannelse for kvinner, dverger, kvinnelige dverger og innvandrere (troll naturlig nok unntatt i denne sammenhengen), foreløpig uten hell. En utstilling hos Lady Sybil Ramkin kan kanskje føre til noe? [12/03]

Played at

ARCON 15: Call of Cthulhu (1999)


Send corrections for this page