About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Commune of Happiness

(AKA: Kollektivet Lyckan, All That Togetherness)

RPG system: LARP
Participants: 8-15 players

By

OrganizerAndreas Ekebacke
OrganizerKajsa Greger
OrganizerMoa Rönnåsen

Description

A monogamous couple move in to a polyamourous collective for a trial week to see if they fit in. We follow them and the current members of the collective for a week of love, conflict, loneliness, and connection.

The story is scene based and played out in the whole “house” simultaneously with rooms marked on the floor. A unique mechanic for how to end each scene invites creative solutions that usually render a warm and loving narrative.

Connection – Quirkiness – Laughs

Välkommen till Kollektivet Lyckan! Här är alla välkomna, hur de än väljer att leva. Så länge de väljer att leva som vi.
Kollektivet Lyckan är ett fantasifullt friformslajv. Det är 70-tal och ni spelar de boende i kollektivet med invecklade relationer och konflikter. Lajvets tema är öppenhet och acceptans. Men hur öppen kan man vara utan att övergå i inskränkthet? Vi vill utforska fokus inom lajv och målet är att tillsammans hitta den intressanta historien i varje given situation. Vi ska tillsammans berätta en historia istället för att var och en spelar ”huvudrollen i sitt eget lajv”.

▶ Deltagarna får vara med och leka med lajv som berättarform och utforska en historias potential.

Played at

Prolog (2010)
Prolog (2011)
Stockholm Scenario Festival (2022)


Send corrections for this page