About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pop Quiz

Front page for Pop Quiz

(AKA: Prøven)

Participants: 6-10 players

By

DesignerIan Schreiber

Description

One evil professor who wants to fail every student.
A class full of students who aren’t above blatant cheating to pass anyway.
This is… Pop Quiz!

Pop Quiz is a school-themed social deduction / party game. Most players are Students, and one player is the Teacher. During play, the Teacher asks one true-or-false question at a time to a student of their choice. Each student knows some answers, but usually not the ones they are asked. However, someone in the class knows the answer… and during game setup, the students develop a set of hand signals for “true” or “false” that they can send to each other. The student being asked can scan the other players to find their classmate who is signaling them, in order to give the correct answer. Meanwhile, everyone else in the class is also making a meaningless hand signal in order to confuse or distract the Teacher from spotting the true signals.

If the teacher thinks they know who is giving the true hand signal, they can accuse a player of cheating. If the accused does know the answer to the current question, the student team gets additional questions counted as wrong; however, a false accusation can turn some wrong answers back into right ones at the end of the game.

The Teacher is not completely alone. There is also a Teacher’s Pet who sits with the students but is secretly on the teacher’s side. They may “accidentally” give a misleading signal, answer a question incorrectly, or tip the teacher off to the actual cheating. The students can win by answering enough questions correctly or by correctly identifying the Teacher’s Pet at the end of the game; otherwise, the Teacher and Teacher’s Pet both win.

This game was designed for language accessibility: in spite of communication being central to the play, Pop Quiz! can be played by deaf and hard-of-hearing players, and even a group of players that do not share a common language (as long as the players all know the rules).

En ondskabsfuld lærer der ønsker at alle eleverne dumper.
En klasse fuld af elever, der snyder og lyver for at bestå eksamen alligevel.
Dette er … Pop Quiz!

Pop Quiz er et social deduction / festspil med skoletema. De fleste spillere er elever i en klasse, og én spiller tager rollen som læreren. I hver runde af spillet stiller læreren et spørgsmål til en elev (svaret er endten ”sandt” eller ”falsk”). Hver elev kender svaret på nogle spørgsmål, men sjældent lige det spørgsmål de bliver stillet. Men nogen i klassen kender svaret … og under spillets opstart har eleverne aftalt et sæt håndsignaler de kan bruge til at kommunikerer med hinanden. Den elev der får stillet et spørgsmål, kigger rundt på de andre elever for at se hvem der sender et signal med svar på spørgsmålet (sandt eller falsk). Samtidig forsøger de elever som ikke kender svaret at forvirre og distrahere læreren, ved at sende fup-håndsignaler, således at denne ikke let kan gennemskue hvilke signaler er ægte og hvilke er falske.

Hvis læreren tror at han/hun har gennemskuet hvem der giver det ægte håndsignal, kan læreren beskylde en elev for snyd. Hvis den tiltalte elev svaret på det aktuelle spørgsmål, får elevholdet flere af deres spørgsmål markeret som fejl/forkerte; dog kan en falsk beskyldning fra læreren omgøre nogle forkerte svar tilbage til de rigtige i slutningen af spillet.

Læreren er dog ikke helt alene. Der er også en duks, som sidder sammen med elevern, men i hemmelighed er på lærerens side. Duksen kan “ved et uheld” give et vildledende signal, besvare et spørgsmål forkert eller give læreren et tip om hvem der snyder. Eleverne kan vinde ved at besvare nok spørgsmål korrekt eller ved korrekt at identificere lærerens duks i slutningen af spillet; Ellers vinder læreren og duksen samlet.

Spillet er designet som sproguafhængigt: selv om kommunikation er en central del af Pop Quiz, kan det faktisk spilles af hørehæmmede eller døve, og kan også spilles af en gruppe spillere, der ikke deler samme sprog (så længe spillerne alle kender reglerne).

Played at

Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page