About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D, lag (GothCon 1988)

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Ygdrasil

By

✏️Ulf Sjölinder

Description

Ni är sex stycken som har samlats för att lösa ett problem som tycks vida överskrida era kunskaper, men ni måste och med listigt tänkande och välutvecklad samarbete tror ni kunna klara uppgiften.

Mycket material kommer att skickas ut i samband med bekräftelserna. Poängbedömningen bygger på rollspel och hur uppgiften löses. Vad er spelledare får för poäng kommer även att i mindre omfattning att påverka poängen.

Detta är femte året i rad som lag AD&D-turneringen sker under samma former. De deltagande lagen medför var sin spelledare, som sedan får leda för någon av de andra lagen. Detta ställer krav på spelledarna och visar de inte god spelledarerfarenhet kommer deras lag att ej få ställa upp i turneringen. Minimiålder för-6-spelledare är 17 år. Spelledarna skall vara med på genomgången som börjar två timmar före själva turneringen. Observera att det är spelledaren som skall anmäla laget och betala in avgiften.

Material från både Players Handbook och Unearthed Arcana kommer att användas . I vissa fall kommer regler att modifieras i den utsträckning det befinnes nödvändigt.

Played at

GothCon XII (1988)


Send corrections for this page