About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Megatraveller (GothCon 1994)

RPG system: MegaTraveller
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Whacko Knights

By

✏️Olof Biander
✏️Sten Düring
OrganizerOlof Biander
OrganizerSten Düring

Description

REGINA/REGINA
Date: 1103-320
¶I ett pressmeddelande från en av universitetets främsta forskare, Fritz Carlsson, tillkännages det att det på Moughaz finns en högt utvecklad art av valliknande varelser. Reginas forskningsteam under ledning av Hans Diemar beordrade ISS att spärra av Moughaz/Regina. Sternmetal Horizon bestrider handelsförbuden och har enligt rykten utrotat den nyfunna arten. Ω

MOUGHAZ/REGINA
Date: 1104-023
¶I ett försök att gottgöra den skada som åsamkats planetens urinvånare - de valliknande Septo Draconis Fritzo - har Hans Diemar och ett forskarteam planerat att föra "Drakarna" till ett rehabiliteringslab för strålskador och därefter till en tillfällig hemvist medan Moughaz saneras. Ω

Played at

GothCon XVIII (1994)


Send corrections for this page