Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Megatraveller (GothCon 1994)

System: MegaTraveller
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 4 Spieler

Veranstaltet von

Whacko Knights

Von

✏️Olof Biander
✏️Sten Düring
OrgaOlof Biander
OrgaSten Düring

Beschreibung

REGINA/REGINA
Date: 1103-320
¶I ett pressmeddelande från en av universitetets främsta forskare, Fritz Carlsson, tillkännages det att det på Moughaz finns en högt utvecklad art av valliknande varelser. Reginas forskningsteam under ledning av Hans Diemar beordrade ISS att spärra av Moughaz/Regina. Sternmetal Horizon bestrider handelsförbuden och har enligt rykten utrotat den nyfunna arten. Ω

MOUGHAZ/REGINA
Date: 1104-023
¶I ett försök att gottgöra den skada som åsamkats planetens urinvånare - de valliknande Septo Draconis Fritzo - har Hans Diemar och ett forskarteam planerat att föra "Drakarna" till ett rehabiliteringslab för strålskador och därefter till en tillfällig hemvist medan Moughaz saneras. Ω

Hier gespielt worden

GothCon XVIII (1994)


Korrektionen für diese Seite einschicken