Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Mörka visioner

RPG system: Vampire: The Masquerade
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Bifrost

By

✏️Tommy Bengtsson
✏️Martin Börjesson
OrganizerTommy Bengtsson
OrganizerMartin Börjesson

Download

PDF Scenario [Swedish] (11.7 MB)
PDF Karaktärer och riktlinjer [Swedish] (8.3 MB)
PDF Förklaringar och förtydliganden [Swedish] (4.7 MB)

Description

Kapitel 1: Mörka visioner
Varför ännu ett misslyckande? Har lntresset tagit överhand över Uppgiften? Mina Medel visade sig väl trubbiga för ändamålet. Var kan jag finna rätt Verktyg att möta stundande tider då andra och nya vägar måste utforskas? Hur skulle någon ha kunnat varit förberedd på det som hände? Mina bedömningar var felaktiga vilket obönhörligen straffade sig.

...

Jag har lärt mig av mina misstag. Nu vet jag att balansera och planera för nästa Händelse. Verktygen har omsorgsfullt valts och formats för Uppgiften. Säkert dröjer det nu ett tag och mina andra affärer kräver omsorg. Jag måste lämna Källan hos min Ring. Inte länge, men ett tag. Dags att fara.

I rollspelet Vampire är rollfiguren vampyr. I kamp med sin bestialiska natur strävar den att försöka bevara sin mänsklighet. Organiserade i klaner, spelande ett spel osynligt för människor - Maskeraden - utkämpar de långdragna interna maktstrider. Människorna ter sig som blott statister, dock nödvändiga för att släcka den eviga törsten. I Göteborg på 90-talet finns en brokig grupp av dessa nattens varelser, samlade av en stark ledare att agera enligt hans dunkla planer.

Played at

GothCon XIX (1995)


Send corrections for this page