About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Christopher Columbus resa till Helvetet

Front page for Christopher Columbus resa till Helvetet

By

✏️Martin Rother-Schirren

Download

PDF Scenario [Swedish] (4.5 MB)
PDF Characters [Swedish] (3.7 MB)

Description

De två var ensamma i det lilla tornrum som överblickade hamnen. De tre båtarna stod redo nedanför, väntandes enbart på sin befälhavare.

Tomás de Torquemada, den spanska inkvisitionensledare, var en gammal man, men hans blick var fortfarande intensiv - den brann. Han vände sig bort från fönstret och mot befälhavaren, som tankfyllt koncentrerade sig på de kartor, som låg på bordet.

-Du kan inte klara det, förkunnade den gamle mannen. Din tro är stark, men vid världens ände sätts starka viljor på prov. Du kämpar mot det oöverstigliga.

Christopher Columbus tittade upp och mötte inkvisitorns blick. Han samlade sina tankar for ett ögon-blick och reste sig

-Det handlar inte om min tro, sa han, det är något som måste göras. Jag har givit Drottning Isabella mitt ord. Och på andra sidan vattnet ligger Indien.

Han reste sig långsamt, bugade sig mot inkvisitorn och gick mot dörren.

-Gå med Gud, dåre, sade Torquemada och lyfte till-baka blicken mot de tre skeppen.

Played at

StocKon IV (1998)


Send corrections for this page