Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

En sång för Jarouma

Front page for En sång för Jarouma

RPG system: Coriolis - The Dark Between The Stars

Organized by

Fria Ligan

Description

Spela en prequel till den episka kampanjen Ikonernas nåd! Vid Ikonerna, det ser ut som att vi har lyckats. Mätdatan från kvadrant 2 och 3 är bekräftad. Frekvensbanden är inom marginalen för Jaroumamönstret. Alam bifogar våra avläsningar i den här sändningen. Men, vi har även dåliga nyheter. Stormen är värre än vi fruktade och vi har drabbats av ett flertal incidenter. Två medlemmar är skadade och våra simuleringar inför resan till kvadrant 4 varnar för att skytteln kanske inte klarar av rådande väderlek. Vi ber om Ikonernas nåd och hoppas att vårt meddelande når fram... XENE, SISTA MEDDELANDET FRÅN SANDIR II – Faisal Kham

Played at

GothCon XLIV (2020)


Send corrections for this page