About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Jungfruresan

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Yggdrasil/Whacko Knights

By

✏️Magnus Lundgren
OrganizerMagnus Lundgren

Download

PDF Scenario [Swedish] (23 MB)

Description

Mannen ombord betraktade folkmassan på kajen; hjärtliga avsked mellan vänner och anhöriga, hattar och näsdukar ivrigt viftande i vinden, gälla rop i mängden, tårar och skratt. Han lät blicken långsamt svepa över förstaklasspassagerarna som strömmade uppför landgången - Europas och Amerikas rika på semester- och affärsresor över Atlanten. Ett leende letade sig fram över hans läppar när han tänkte på att endast ett fåtal av dem skulle få återse land.

Karaktärerna lottas ut till deltagarna. Spelandet sker i grupper om 4 personer. Spelarna tävlar endast mot de andra personerna som spelar samma karaktär.

Played at

GothCon XIX (1995)


Send corrections for this page