Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Ludicandus homo reus - Väckelse i Sodom

Front page for Ludicandus homo reus - Väckelse i Sodom

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Johan Normark
OrganizerJohan Normark

Download

PDF Scenariet (33,8 MB)

Description

Stackars den som liten ä
och tult emilla gåra:
händer och fötter ä fulle med frost
och öjena fulle mä tåre;
liten å trötter
å vår om sine fötter
å har pisse i sine sko

Anno domini 1708. De svenska härarna marscherar mot sin undergång i Poltava. Hemma i Sverige svältet folket och åser darrande ytterligare en vargavinter. Man har sett järtecken i skyn, och i Linköpings domkyrka har den stora dopfunden gått i tusen bitar.
Årets CoC äventyr kastar spelarna rakt in i den svenska barocken. In i en dyster och ödesmättad tid där till och med de döda skyr livet.

Played at

SnöKon (1996)


Send corrections for this page