Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Rolemaster/HERO System (UppCon 1990)

RPG system: Rolemaster
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerJoakim Bjelkås

Description

Vikingafamiljens överhuvud gav sig av till österlandet för ett år sedan men har ännu inte kommit tillbaka och
familjen har börjat oroa sig för vad som kan ha hänt. Hans ättlingar ger sig ut för att ta reda på sanningen.

Played at

UppCon '90 (1990)


Send corrections for this page