About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

La Vorstadtsbimbo (Frizonen)

RPG system: Bourgeoise - le RPG

Organized by

Atlantis

By

OrganizerJohannes Nesser

Description

Långt bortom Verkligheten ligger en liten, i icke till fyllest passabel mån isolerad planet kallad Lidingö. På Lidingö härskar ett månghövdat monster vid namn Bourgeoisen, en fruktansvärd skapelse vars mål och mening är att förtrycka de förslavade kosovoalbanska proletärerna som bor i Verkligheten. Vid sin sida har Bourgeoisen en ondskefull profoss, Prestigen, vars lastgamla, profylaktiska statuter efterföljs av Lidingöborna till punkt och pricka. Allt är möjligt på Lidingö,men mycket lite tillåtet.
Nu har Du chansen att spela en bornerad, preciös och genuint världsfrånvänd hemmafru bosatt på just Lidingö! Handla på NK och TV-shop! Titta på Glamour och Santa Barbara! Förtryck proleteriatet! Gå på kafferepl Skvallra! Men framför allt; försök bjuda in den snygge brevbäraren på en kopp kaffe!

Played at

UppCon '95 (1995)


Send corrections for this page