Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ilskan på Island

RPG system: Werewolf: The Apocalypse
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Mats Bergström
✏️Daniel Forsman
OrganizerMats Bergström
OrganizerDaniel Forsman

Download

Word Introduktion [Swedish] (0 MB)

Description

"Vår värld är på väg mot förstörelse! Utarmning av regnskog och grundvatten, barn som föds missbildade på grund av den höjda bakgrundsstrålningen och nya virus hör till vardagen. Östeuropas fall har avslöjat den grymma miljöförstöring som kanske pågått i årtionden. Situationen är kritisk!
Vår konferens här i Reykjavik är det sista hoppet. Att statschefer, storföretag och idéella organisationer kan samlas är ett tecken på en ljusare framtid. En framtid utan miljöförstöring och där människan kan vistas i naturen. Vårt möte är människans bästa hopp!"

Scenariot utspelar sig på Island. Spelarna är en grupp varulvar som skickats att vaka över varulvsnationens intressen på konferensen. Är konferensen verkligen ljusningen, eller är den ytterligare ett svek från människan?

Played at

UppCon '95 (1995)


Send corrections for this page