Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Aliens (UppCon 1994)

RPG system: Aliens

Organized by

Atlantis

By

OrganizerTommy Hellberg
OrganizerAnders Karlsson

Description

Det Colonial Marine Strike Team som bordade Sunbeam/Solaris modifierade fraktskepp blir efter incidenten avskedade från marinkåren p.g.a. att deras Colonial Marine Frigate förstördes i den explosion som gruppen anordnade i fraktskeppets motorer. De bildade då ett litet men effektivt legosoldatförband som två år senare äger två UD-4H Cheyenne Dropships och två APC:s. De har tagit anställning på en forskarbas, vid namn Tombaugh Station, som vakter. De blir avlämnade i systemet av ett fraktskepp och sätter kurs mot den tredje planeten i systemet. Fraktskeppet fortsätter sedan sin resa mot de yttersta områdena. De två Dropshipen skär som två knivar genom atmosfären på kurs mot Tombaugh station.

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page