Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Rymdberättelse nummer 2001 - Ett projekt

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Bacchus Förlustelse Falang

By

OrganizerErik Lundström

Description

I framtiden gör människan rymdresor, fast då har man sedan länge insett vikten av komfort under sådana företag. Man skulle nästan kunna säga att det är just detta som skiljer framtidens resor i rymden med dagens men det är inte hela sanningen. Långt från hela sanningen faktiskt. Till att börja med är besättningen i framtiden inte vad den en gång var. Sen har man ju datorn, skeppets pilot. Kaffemaskinen har också blivit ett stående inslag i framtidens rymdresor. Den faller ju i och för sig under kategorin komfort men är väl värd att nämnas för sin (hittills) obestridda förmåga att skänka tillfredsställelse även i de ensligaste av vacuum.


Rymdberättelse nummer 2001 är ett rymddrama om just en sådan framtidens resa, dess besättningsmän och om en AI vid namn Onar. Ett i all enkelhet orealistiskt men välmenat scenario någonstans mellan Douglas Adams "Hitchiker"-serie och Kubriks filmatisering av "2001". De som spelade Gökboet på SydCon V kommer kanske (förhoppningsvis???) känna igen formen: Ett rum, Fem stolar, Fyra spelare, En spelledare, Fem karaktärer.

Played at

SydCon 8 (1999)


Send corrections for this page