Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gorms gästabud

By

✏️Peter Hansson
✏️Peter Svärd
OrganizerPeter Hansson
OrganizerPeter Svärd

Download

PDF Scenario (inkomplett) [Swedish] (0 MB)

Description

Gorm stiger med raska steg genom festsalen. Hans blick vandrar över alla bord och bänkar. Kommer platserna att räcka. Han stiger fram till sin tron. Den skiljer sig från de andra möblerna men så kommer den också från en herrgård i England. Han var själv med och plundrade när han såg stolen och beslöt att ta med den hem. Han sätter sig ner i stolen och funderar. Vem bör han favorisera vid förläningen, det är svårt att hålIa sig vän med alla men brandskattning av London gav mycket pengar. Tyvärr så har ju några av hans gamla kamrater börjat tillbe vite Krist och risken är att de vill att plundringstågen skall sluta. Gorm skakar på huvudet. Tvister, livet består av tvister.

Året är 963 och vi befinner oss i Lund. Gorm och hans vikingar har just anlänt efter en 14 månaders tur till England där de plundrade och skövlade sig fram. Största inkomsten var dock från brandskattningen av London. Väl tillbaka skall bytet och de erövrade provinserna delas ut till de medverkande, deras släkt och andra viktiga personer. Gorm har kallat till gästabud och det är här som det kommer att bestämmas vem som får vad. Intrigerna ligger som en tung mantel över folket. Alla vill få störst del av kakan.

Played at

SydCon VI (1997)


Send corrections for this page