Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Det var Dans Borti Vägen - Det Våras För Värmland II

RPG system: Changeling: the Dreaming
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerHenrik Örnebring

Description

Di glae älvera har ätter möe besvär fått ihop ingredienserne te trölldrycken som... som... ja, va skråen gör trölldrycken egäntligen?
Dä ä möe pomp å kolifejs när älvera i Värmlann ska fire missommer. Sörskilt möe kolifejs ä dä på Alstersgårn, där greve Valdemar Silverhöök ska ta emot e långväga gäst. Greve Valdemar vetet inte än, män han ska ta emot Carl Erim, Torbjörn, Bella, Alvar å Ronny mä... hur ska dä gå?
Dä ä bråde dar ellers mä. På Mårbacka setter hertiginnans bror i värktygsskjule å micklar mä en ny kväsi manick. På skubärge danser
Lambergsfrua mä Martin Speleman, å på Röttneros... ja va hänner på Röttneros?

Äntligen får ni svaret på alla frågor från förra årets scenario! Vad ville Lambergsfrua Martin Speleman? Kommer Egil att bli sams med sin far? Vem är Erland Äsping? Kommer Medea Eleonora få fira midsommar ensam i år igen? Varför är det rimfrost på midsommarstången? Vem har bryggt den bästa midsommarbrygden? Och framför allt: vem serverade laxpatén?
OBS! Detta scenario är en fristående fortsättning på förra årets Changeling-scenario. Du behöver inte ha spelat del 1 för att kunna
spela del II.

Played at

SydCon VI (1997)


Send corrections for this page