About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Skalpjägaren

Front page for Skalpjägaren

RPG system: RuneQuest
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Gripen

By

✏️Patric Andersson
✏️Mikael Kvarnström
OrganizerPatric Andersson
OrganizerMikael Kvarnström

Download

PDF Scenario [Swedish] (2.1 MB)
Zip Characters [Swedish] (3.3 MB)
Zip Handouts [Swedish] (0.2 MB)

Description

Irongate, en liten befäst by i utkanten av Sartar, på gränsen till trolland. Här bor hårda människor som är vana att ta vara
på sig själva och skydda sig mot trollräder och andra yttre hot. Men nu har döden slagit ner mitt ibland dem. Simor, en
praktiserande Lhankor Myst adept har hittats död, strypt med en garott. Hans bror Tago, även han en Lhankor Myst,
känner igen Thanatars kännetecken och kontaktar templet i Boldhome. Men det som oroar mest är att Simor även blivit
skalperad, något som normalt inte sätts i samband med Thanatar och deras riter. Templet bestämmer sig för att detta kan vara allvarligt och sänder därför iväg sina främsta experter på Thanatar.......

Played at

SydCon '95 (1995)


Send corrections for this page